Общинска избирателна комисия Средец


РЕШЕНИЕ
№ МИ-111
Средец, 02.09.2021

ОТНОСНО: Регистрация на Партия „ГЕРБ” в частични избори за кмет на кметство с. Дебелт, Община Средец на 03 октомври 2021 год.

Пред Общинска избирателна комисия – Средец е подадено Заявление вх. № 3/01.09.2021 год. от входящия регистър на партии/коалиции, подадено от Божидар Тодоров Божинов, за регистрацията на Партия „ГЕРБ” за участие в частични избори за кмет на кметство с. Дебелт, Община Средец на 03 октомври 2021 год. В заявлението, съгласно изискванията на чл.147, ал.4 от Изборния кодекс, са посочени:

 1. пълното или съкратеното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината;
 2. искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;
 3. адрес, телефон и лице за контакт;

Към заявлението са приложени следните документи:

 • Пълномощно от представляващия Партия „ГЕРБ”;
 • Копие от Решение № 513-МИ/28.08.2021 г. на ЦИК;

             Общинска избирателна комисия – Средец извърши служебна справка на електронната страница на ЦИК в публикувания на нея Публичен електронен регистър на ЦИК на партиите и коалициите, регистрирани/допуснати за участие в частични избори за кметове (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК), и установи, че партията е вписана в регистъра като регистрирана с Решение № 513-МИ/28.08.2021 г. на ЦИК.

            След запознаване със заявлението, приложените към него документи и извършените справки на електронната страница на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Средец констатира, че са представени всички изискуеми документи. С оглед на горното, считаме, че са налице всички законово предвидени предпоставки за регистрация на горепосочената политическа партия.

           Предвид на това и на основание чл.87, ал.1, т.12, чл.147 във връзка с чл.464, т.5 от Изборния кодекс и Решение № 513-МИ/28.08.2021 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в нови и частични избори, Общинска избирателна комисия – Средец,

Р Е Ш И:

              РЕГИСТРИРА ПП „ГЕРБ” за участие за участие в частични избори за кмет на кметство с. Дебелт, Община Средец на 03 октомври 2021 год.

            Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:  ПП „ГЕРБ”              Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за частични избори за кмет на кметство с. Дебелт, Община Средец на 03 октомври 2021 год.

              Да се издаде удостоверение за регистрация.

              Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

              Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Камено и да се публикува на интернет страницата.

Председател: Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева

Секретар: Кета Георгиева Коларова

* Публикувано на 02.09.2021 в 17:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № Приложение № 93-МИ-НЧМИ-122 / 03.10.2021

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

 • № МИ-121 / 03.10.2021

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Средец, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите на протоколите на общинската избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, копия на разписките по чл. 445, ал. 6 и записващите технически устройства от машинното гласуване за провеждане на частични избори за кмет на кметство с.Дебелт, община Средец на 03 октомври 2021 год.

 • № МИ-120 / 03.10.2021

  относно: Определяне на представители от Общинска избирателна комисия –Средец, които да предадат на ТЗ „ГРАО” избирателните списъци от проведените частични избори за кмет на кметство с.Дебелт, община Средец на 03 октомври 2021 год.

всички решения