24.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 24.10.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП ГЕРБ за избори за общински съветници и кметове в община Средец на 27 октомври 2019 г.
 2. Разни
23.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия обявява телефонен номер за приемане на сигнали в изборния ден – 27 октомври 2019 г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес. Тел: 0886131914

21.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 21.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 

1. Промяна на състава на СИК за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. в Община Средец.

2. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ за избори за общински съветници и кметове в община Средец на 27 октомври 2019 г.

3. Разни

09.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 09.10.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на постъпила жалба
 2. Промени в съставите на СИК
 3. Разни
05.10.2019

Съобщение

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

05.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Средец уведомява, че са изготвени с подпис и печат поименни удостоверения за всички кандидати за кметове на община, общински съветници и кметове на кметства.

Удостоверенията могат да бъдат получени от представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети.

01.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 01.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Решение за заличаване на кандидати, регистрирани за участие в изборите за общински съветници при местни избори.
 2. Разни
28.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 28.09.2019 г. от 15:30 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Решение за утвърждаване и печат на бюлетини и изборни книжа при местни избори.
 2. Разни
24.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Средец свиква заседание на комисията на 25.09.2019 г. от 16,00 часа в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Насрочване провеждането на процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в ОИК Средец, в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.
 2.  Други
24.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 24.09.2019 г. от 17.00 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Решение за регистрации на кандидатски листи
23.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 23.09.2019 г. от 16.00 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Решение за регистрации на кандидатски листи
20.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

18.09.2019

Съобщение

 

 

СПИСЪК

на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

 

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

1.

 

ПП ГЕРБ”

                            1. Марин Димов Димов

2. Божидар Тодоров Божинов

 

№009/08.08.2019г.

№009/08.08.2019г.

2.

Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”

             1.Петьо Георгиев Колеолов

№32/14.08.2019г.

   3.

ПП „Национален фронт за спасение на България” (НФСБ)

              1. Иван Стоянов Кузманов

 

   4.

ПП „АБВ” (Алтернатива за българско възраждане)

             1. Антон Боянов Коджабашев

09.09.2019г.

   5.

ПП „Съюз на демократичните сили”

             1. Илия Димитров Лазаров

             2. Дончо Николаев Златев

             3. Живко Минков Гърков

09.09.2019г.

 

   6.

ПП „Движение България на гражданите”

             1.Живко Иванов Табаков

             2. Димитър Георгиев Вълчев

11.09.2019г.

13.09.2019г.

   7.

ПП „Движение за права и свободи”

1. Ахмед Сюлейман Мехмед

2.Антон Ончев Митков

№108/07.08.2019г.

№108 – 22/ 13.09.2019г.

   8.

ПП „Средна европейска класа”

             1.Таня Ненова Тодорова

 

   9.

ПП „Воля”

1. Полина Цветославова Цанкова – Христова

2. Диляна Вълева Маринчева

3. Огнян Иванов Цонев

4. Анета Христова Петрова

06.08.2019г.

10.

ПП „Българско национално обединение”

1. Желязко Минчев Иванов

 

11.

       ПП „Атака”

             1. Иван Георгиев Иванов

11.08. 2019г.

12.

МК - Коалиция БСП за България

съставни партии/коалиции:

(Коалиция БСП за България

ПП „Възраждане”)

 

               1. Йона Николова Чобанова

               2. Владимир Павлов Павлов

ПНС-173-24 / 10.09.19г.

14.09.2019г.

 

 

Списъкът на упълномощените представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е публичен и съдържа следните колони:

Колона 1 – „№ по ред, дата“. Изписването на номерата следва последователността на предаване на списъците, като се вписва и датата на тяхното предаване;

Колона 2 – „Партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет“. Изписват се наименованията на партиите, коалициите, местните коалиции и имената на издигнатия от инициативния комитет независим кандидат, като пред наименованието на партията/коалицията/местната коалиция се изписва абревиатурата „ПП“ – за партия, „КП“ – за коалиция, „МК“ – за местна коалиция. За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК“ и имената на независимия кандидат;

Колона 3 – „Представители на съответната партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет“. Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на упълномощените представители по реда на подредбата им в списъка;

Колона 4 – „№ и дата на пълномощното“. Вписват се номерът и датата, вписани в пълномощното за съответния упълномощен представител.

 

 

16.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 16.09.2019 г. от 17.00 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Решение за регистрации на партии и коалиции
 2. Разни
14.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 15.09.2019 г. от 16.00 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Решение за регистрации на партии и коалиции
 2. Разни
13.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 13.09.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Решение за регистрации на партии и коалиции
 2. Разни
 
 
 
12.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 12.09.2019 г. от 16.00 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 
1. Определяне на броя на мандатите за общински съветници в община Средец;
2. Определяне и образуване на номерата на избирателните секции;
3. Определяне числовия състав на избирателните секции;
4. Определяне на общия брой членове на СИК и разпределението между партиите и коалициите;
5. Решение за регистрации на партии и коалиции;
6. Разни. 
04.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Средец (ОИК) свиква заседание на комисията на 04.09.2019 г. от 17.00 ч. в сградата на Община Средец, намираща се в гр. Средец, пл. България № 8, ет.2 зала 2 при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на решение относно начина на работа, редът за свикване на заседания, начина на приемане на решения и обявяването им от ОИК-Средец;

 2. Приемане решение относно номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на ОИК

 3. Определяне мястото, където се помещава и работи ОИК и график на дежурствата,и работно време с граждани и организации на членовете на ОИК

 4. Определяне начина и мястото на обявяване на приетите от ОИК решения

 5. Определяне броя на печатите на ОИК и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин

 6. Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

 7. Вземане решение относно наемане на специалисти и технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК съгл. Решение на ЦИК № 616-МИ/15.08.2019 г.

 8. Приемане на Решение относно определяне на говорител на ОИК-Средец;
 9. Разни

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № № МИ-105 / 16.08.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на МАРТИН ТОДОРОВ ДЖЕРМОВ – общински съветник в Общински съвет Средец за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП „ГЕРБ“

 • № МИ -104 / 11.05.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ангел Жеков Ников Кмет на кметство с.Дебелт, Община Средец за мандат 2019-2023 год.

 • № 103-МИ / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

всички решения