Общинска избирателна комисия Средец


РЕШЕНИЕ
№ 187-МИ
Средец, 01.11.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предадат Протоколите от проведения на 01 ноември 2015г. Втори тур в с. Дюлево ОИК Средец

Упълномощава членовете на ОИК - Кета Георгиева Коларова – зам.председател, ЕГН: -----------, Станислава Петкова Джеджева – секретар, ЕГН: ------------ , Велка Гатева Трифонова - член, ЕГН: ----------, за предаване на Протоколите от проведения на 01 ноември 2015г. Втори тур в с.Дюлево.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

 

Председател: Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева

Секретар: Станислава Петкова Джеджева

* Публикувано на 02.11.2015 в 08:54 часа

Календар

Решения

  • № 188-МИ / 25.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Орлинци, общ. Средец

  • № 187-МИ / 01.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предадат Протоколите от проведения на 01 ноември 2015г. Втори тур в с. Дюлево ОИК Средец

  • № 186-МИ / 01.11.2015

    относно: избор на кмет на Кметство с. Дюлево-втори тур в изборите за Кметове на кметства на 01 ноември 2015 .

всички решения