Общинска избирателна комисия Средец


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Средец, 25.04.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Орлинци, общ. Средец

До Общинска избирателна комисия Средец чрез Председателя на Общински съвет Средец е постъпило искане с вх.№97-00-47 от кмета на с.Орлинци, община Средец за предсрочно прекратяване на правомощията й като кмет с изложени лични мотиви за невъзможност да изпълнява повече задълженията си като кмет на селото.

Лиляна Ангелова е обявена с Решение №176-МИ от 26.10.2015год. за избран Кмет на Кметство Орлинци –Община Средец, област Бургас, на първи тур.

 

Във връзка с горното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК и чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА,  Общинска избирателна комисия Средец

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Лиляна Ангелова с ЕГН ********** като кмет на кметство с.Орлинци, общ. Средец, обл. Бургас.

           

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия чрез ОИК в срок до 3 (три) дни от обявяването му.

 

Председател: Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева

Секретар: Станислава Петкова Джеджева

* Публикувано на 25.04.2018 в 15:54 часа

Календар

Решения

  • № 188-МИ / 25.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Орлинци, общ. Средец

  • № 187-МИ / 01.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предадат Протоколите от проведения на 01 ноември 2015г. Втори тур в с. Дюлево ОИК Средец

  • № 186-МИ / 01.11.2015

    относно: избор на кмет на Кметство с. Дюлево-втори тур в изборите за Кметове на кметства на 01 ноември 2015 .

всички решения