Общинска избирателна комисия Средец


РЕШЕНИЕ
№ № МИ-105
Средец, 16.08.2021

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на МАРТИН ТОДОРОВ ДЖЕРМОВ – общински съветник в Общински съвет Средец за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП „ГЕРБ“

На 11.08.2021 г. в Общинска избирателна комисия – Средец е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет – Средец, с което уведомява ОИК – Средец, че е постъпила молба от МАРТИН ТОДОРОВ ДЖЕРМОВ – общински съветник в Общински съвет Средец, с искане да бъде освободен от заеманата публична длъжност – Общински съветник в Общински съвет Средец за мандат 2019-2023 год. по лични причини.

Съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация „Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно ... при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия”. Компетентна да приеме решение в тази насока е общинската избирателна комисия – чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

Изхождайки от гореизложеното ОИК – Средец счита, че в конкретния случай е налице хипотезата на чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради което следва да бъдат предсрочно прекратени на пълномощията на МАРТИН ТОДОРОВ ДЖЕРМОВ – общински съветник в Общински съвет Средец – Общински съветник в Общински съвет Средец.

Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ОИК обявява за избран следващия в съответната листа кандидат.

Съгласно резултатите от проведените на 27 октомври 2019 година избори за общински съветници, следващ кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ е Антоанета Станкова Колеолова.

Предвид гореизложеното и на основание чл.30, ал.4, т.3 и ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс ОИК - Средец,

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на МАРТИН ТОДОРОВ ДЖЕРМОВ – общински съветник в Общински съвет Средец – общински съветник в Общински съвет Средец.

Анулира удостоверението за избор на общински съветник, издадено на МАРТИН ТОДОРОВ ДЖЕРМОВ – общински съветник в Общински съвет Средец

 

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Антоанета Станкова Колеолова, ЕГН .......

На избрания кандидат да се издаде удостоверения за избран общински съветник.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – Бургас, в 7-мо (седмодневен) срок от обявяването му, чрез Общинска избирателна комисия – Средец..

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Средец.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Средец и да се публикува на интернет страницата.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/Ирина Камбурова/

 

 

СЕКРЕТАР: /п/

/Кети Коларова/

Председател: Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева

Секретар: Кета Георгиева Коларова

* Публикувано на 20.08.2021 в 10:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № № МИ-105 / 16.08.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на МАРТИН ТОДОРОВ ДЖЕРМОВ – общински съветник в Общински съвет Средец за мандат 2019-2023 год. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на ПП „ГЕРБ“

 • № МИ -104 / 11.05.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ангел Жеков Ников Кмет на кметство с.Дебелт, Община Средец за мандат 2019-2023 год.

 • № 103-МИ / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

всички решения